Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komunistické koncentráky

13. 9. 2007

Bývají nazývány různě. V Čechách pracovní tábory, v Rusku gulagy, v Číně tábory pro převýchovu prací. Jejich účel je ale vždy stejný - vymýtit lidem z hlavy myšlenky proti režimu a natlouct jim na uvolněné místo tu správnou ideologii. Lidé, kteří myšlence komunismu nevěří či víru nepředstírají, jsou pro komunisty dobří jen jako živé pracovní nástroje, otroci. - PoslechReal Audio 16kb/s ~ 32kb/s 


http://www.okay.com/dunc/images/exile2a.jpg

Ruské gulagy, kde zahynulo bezkonkurenčně nejvíc lidí ( hovoří se o 50 000 000 obětí ), se staly nástrojem likvidace ruské inteligence. Lze se divit, že Rusové před nástupem do gulagu dávali přednost nástupu na frontu? Nebezpečí smrti bylo menší, dostali slušně najíst a velitelé je nemohli beztrestně ubít.


Historička hledá osudy Čechoslováků odvlečených do gulagů


 

Čínské tábory přetrvávají dodnes. Dodnes se mučí, vychovává prací a týrá v nelidských podmínkách. Lidé, kteří z takových táborů utečou a promluví o svém utrpení, bývají označováni za lháře, fantasty a vláda se je snaží umlčet.

 

České tábory se dělí na dvě skupiny. První z nich, PTP, trvaly mezi lety 1950 až 1954, kdy byly helsinskými dohodami zrušeny. Útvary prošlo na 40 000 lidí. Druhé byly pracovní tábory, které fungovaly např.v Jáchymově při těžbě uranové rudy či kamenolomu v Jakubčovicích. Tedy v místech, kde byla práce velmi nebezpečná a těžká, a stát zde nechtěl přicházet o „běžné občany“, tak tam nahnal občany, kteří podle něj nebyli tak cenní. Ano, cena člověka se měřila vírou v pokřivenou komunistickou ideologii. Někomu se můou zdát počty mrtvých malé, ale spousta lidí se z táborů dostala domů umřít. Na leukemii, ozáření, vyčerpání, hlad, po mučení.


Pravda o politických vězenkyních 50. let


V táborech se používalo – a v Číně dosud používá! -  donucovacích prostředků, jako je hladovění, bití, mučení a kromě fyzického týrání i týrání psychické včetně neustálých výslechů a odpírání spánku.


V období teroru (1948 - 54) bylo popraveno 241 lidí - oběti justičních vražd. Další stovky lidí zemřely ve vězení nebo při pokusu o útěk za hranice. Až do konce komunistického režimu byly statisíce lidí nespravedlivě vězněny. Obětmi represí byli členové západního (ale částečně i východního) odboje, dále kněží, soukromí rolníci a intelektuálové. Mnoho režimu nepohodlných lidí bylo vyhozeno ze zaměstnání. V rámci stalinské teze o zostřování třídního boje byli popraveni i někteří členové KSČ, včetně generálního tajemníka Rudolfa Slánského.


Milada Horáková promluvila ze záznamu starého 55 let


Lze říci, že režim se nezalekne ničeho. Každý prostředek je dobrý k tomu, aby byl použit pro slávu a sílu ideologie. Ohromné množství lidí zaplatilo toto dogma v lepším případě zdravím, v horším případě životem. Je nutno ctít jejich památku, životy zmařené hrůznou totalitou, a nedopustit, aby umírali další!


Při natáčení s politickými vězni jsem brečela


( kk )

Linkuj.cz!
 

Komentáře

Přehled komentářů

kofole

(bart, 25. 8. 2007 20:33)

Samozřejmě žádný ekonomický systém není dokonalý ale přesto považuji silný sociální stát (který se samozřejmě musí evolučně vyvíjet) za lepší cestu než neoliberální systém. Ten má základní cíl. 1, Vyvolat v občanech nelibost k sociálním dávkám (přitom počet zneužívaných sociálních není tak velký aby to ohrožovalo ekonomiku)
2, Poté přichází postupné odbourávání sociálního státu a současně snižování státních příjmů (snižování daní atd.)
3, Výsledkem je naprostá individualizace společnosti a neschopnost státu postarat se o potřebné. Dochází k sociálnímu štěpení, které umožňuje nástup krajní levici i pravici.
Vládní reforma jde bohužel tímto směrem. Snižuje životní úroveň většiny občanů s odůvodněním, že se musí šetřit a přitom snižuje daně bohatým. Plošné seškrtávání sociálních dávek je velká chyby. Tento krok postihne hlavně rodiny s dětmi a jiné potřebné skupiny, zatímco nepřizpůsobiví občané si tyto ztráty vynahradí jinak (černá práce, kriminalita) Vládní reforma je od základu špatně postavená a jejím výsledkem bude nárůst sociálního napětí, které se doposud v ČR nevyskytovalo.

Bartovi

(kofola, 21. 8. 2007 22:20)

Kdybys mi to napsal těsně po revoluci, rád bych s tebou souhlasil. Od té doby se ale mnohé změnilo a ukázala se i slabá místa tohoto systému. Silné ekonomiky skandinávských zemí měly dost finančních prostředků k tomu, aby mohly účinně podporovat své sociálně slabší občany. Ale s přílivem přistěhovalců se situace změnila a státu postupně začaly scházet prostředky k tomu, aby mohl udržet ekonomický standart i pro ně. Především u přistěhovavších se muslimů, kteří jsou zvyklí své hostitele "vybydlet" a jít dál, se stalo běžným, že pobírali vysoké podpory a jiné sociální dávky, aniž by svým hostitelům vynaložené náklady na svou rekvalifikaci, výuku jazyka a podobně, začali jakkoliv vracet. Nechci abys mě nařkl z rasizmu. Část přistěhovalců z např. slovanských zemí se chovala a stále chová podobně. Tím se tebou zmiňovaný model dostává do situace, kdy přestává mít prostředky na vyplácení sociálních příspěvků. A to se jedná o státy, které ekonomicky stály na pevných nohách. U nás jsme se díky příliš liberální vládě Sociální demokracie, která si vysokými sociálními dávkami chtěla koupit hlasy voličů, také dostali do podobných ekonomických problémů. Proto jsem pro reformu, která to snad trochu zlepší, i když je mi jasné, že to postihne na zvýšených výdajích i mě. Proto, i když nejsem sympatizantem ODS, tvrdím, že ze všech zel, která nám naše politická scéna nabízí, je cesta dodržování tržních mechanizmů ta jediná, která je možná. Ale to není předmětem mého příspěvku.Ten bych uzavřel asi tak, že se ukázalo, že i tebou vyznávaný model má své trhliny a v dnešní době, kdy se mnohonásobně zvětšila v celosvětovém měřítku migrace obyvatelstva a to převážně z asijských zemí, je vlastně přežitý.

odpověď kofole

(bart, 18. 8. 2007 19:43)

Za nejlepší systém, který v současné době existuje považuji skandinávský model sociálně tržní demokracie.
Samozřejmě není možné tento model jen tak přenést k nám ale měli bychom jít tímto směrem, ne směrem neoliberálního rozkladu, který probíhá teď.

DeSuK - ještě jednou

(kofola, 18. 8. 2007 18:04)

"Nevěřím,že se jednou podaří proměniti svět v jedinou velkou jídelnu a noclehárnu pro lidi, zbavené všeho, co by jim patřilo, bydlící ve městě tak jako pes ve stepi, že jednou bude chodit člověk v kalhotech, poskytnutých mu státem, a smrkati do státního kapesníku."

"Člověk vždy bude mít rád dveře u svého bytu a plůtek u své zahrady. Bojovati proti tomuto přirozenému individualismu jest podnikem tak odvážným jako bojovati proti zákonu gravitace."

"Komunismus - toť hned od počátku mystické dogma."

"Komunismus, který podle teorie nemůže býti uskutečněn jinak než revolucí a diktaturou, která má potrvati po celou jednu generaci, bere životu jeho přirozený vzrůst a vývoj a chce vše vtlačit do suchého řečiště jedné teorie, které je vždy jednostrannější a šedivější než život."
Ferdinand Peroutka (1895-1978), spisovatel a novinář, vydavatel časopisu "Přítomnost"Nebyl jsem komunistou ani za těch prvních dnů revoluce, slyším raději slovo svoboda než diktatura, slovo člověk raději než masa, slova proletariát může být hanebně zneužíváno, praporem třídní nenávisti zvlčile máváno...."
Fráňa Šrámek (1877-1952), básník, dramatik a spisovatel"Nejsem komunistou, protože jsem realistou."
"Komunism, jenž má zorganizovat lidstvo k bratrství, nemůže být vykupován řekami krve. Kdo chce do lidí vpravit násilím, co není v jejich hlavách a srdcích, je šílenec a zločinec zároveň..."
Jan Herben (1857-1936), spisovatel, vydavatel časopisu "Čas""Kdybych byl komunistou, byl bych věčně střízlivým, kritickým, snad i skeptickým."
František Langer (1888-1965), dramatik a spisovatel

DeSuK

(kofola, 18. 8. 2007 18:01)

výroky známých osobností o komunismu


"...Co do principu, nepokládám komunism za ideál sociální a socialistický, jestli se komunismem rozumí rovnost hospodářská a sociální naprostá. Normální stav společnosti politický a sociální nedá se uskutečnit bez silného individualismu, to jest bez svobodné iniciativy jednotlivců, a to prakticky znamená takový režim, který umožňuje rozvoj rozmanitých individualit, fysicky i duchovně od přírody nestejně nadaných. Nestejná je situace každého individua ve společnosti, nestejné je jeho okolí společenské, jednotlivec nejlépe dovede využít svých vlastních sil a sil svého okolí podle vlastního uznání. Rozhoduje-li o člověku člověk jiný a vede-li, je nebezpečí, že se všech sil vedeného náležitě nevyužije. To vidět všude a vidět to politicky ve všech formách vlády, v nichž se vyvinul silnější centralism. A komunism je právě centralistický."

"Zejména centralism bolševický je velmi tuhý, je to režim abstraktní, dedukovaný z these a násilně prováděný. Bolševism je absolutistická diktatura jednoho a jeho pomocníků, bolševism je neomylnický a inkvisitorský a právě proto nemá s vědou a s filosofií vědeckou nic společného. Věda tak jako demokracie, je bez svobody nemožná."
Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), první prezident Československa v knize Světová revoluce, 1930"Nejdivnější a nejnelidštější na komunismu je jeho zvláštní pochmurnost. Čím hůře, tím lépe: porazí-li cyklista hluchou babičku, je to důkaz zpuchřelosti dnešního řádu, strčí-li dělník prst do koleček stroje, nerozmačkají mu jeho prst kolečka, nýbrž měšťáci, a k tomu ještě s krvežíznivou rozkoší. Srdce všech lidí, kteří z těch či oněch osobních příčin nejsou komunisty, jsou zhovadilá a hnusná jako vřed, není dobrého chlupu na celém dnešním řádu - co je, je špatné...."

"Nenávist, neznalost, zásadní nedůvěra, to je psychický svět komunismu - lékařská diagnoza by řekla, že je to patologický negativismus...."
Karel Čapek (1890-1938), spisovatel, dramatik, novinář a redaktor LN, představitel pragmatismu"... komunismus má dva pytle, do nichž utřiďuje člověka. V jednom má proletáře, který se odsud vyhrne a udělá revoluci. V druhém je buržoa, který pak má být potlučen a vytlučen. Do toho druhého pytle hází tedy komunista všechno, co není organizováno ve straně a znamenitě si tím zjedušuje obraz světa"

"Nejsem tedy komunistou, protože mám rád člověka, protože mám větší úctu a lásku k dílu než k jakékoliv moci."
Josef Čapek (1887-1945), malíř, spisovatel, společně s bratrem Karlem napsal několik dramatto Bart

(kofola, 18. 8. 2007 17:54)

jakou ideologii tedy považuješ za přijatelnou ty,Barte?

zločiny kapitalismu

(bart, 18. 8. 2007 16:33)

Pokud by si člověk, který nikdy nestudoval historii přečetl tyto stránky, myslel by si, že všechny zločiny mají na svědomí komunisté. Proto chci jen v bodech připomenout některé zločiny kapitalismu.
1, Otroctví, které mělo na svědomí genocidu celých národů.
2, Vliv kolonialismu měl za následek rozvrat tradičního životního stylu v zemích třetího světa, což má dalekosáhlé důsledky až do současnosti.
3, Vykořisťování a otrocká práce (i dětí) v období průmyslové revoluce.
4, Desítky válek vedené za účelem ovládnutí přírodního bohatství a získání levné pracovní síly.
5, Neustálé vměšování do záležitostí jiných států i v podobě vojenské agrese.
6, Válečné zločiny v Korei, Vietnamu, Africe atd.
7, Střílení do demonstrujících lidí za první republiky.
8, Agrese proti Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu.
a spousta dalších

Je třeba brát zločiny proti lidskosti z širšího hlediska a připomenout, že všechny tři hlavní ideologie 20. století tedy nacismus, komunismus a kapitalismus jsou postaveny na násilí.

DeSuK

(kofola, 18. 8. 2007 1:14)

Tak to zkusíme ještě jednou a trochu víc polopatisticky. Proto,že se mi zdáš být slušný,byť dost naivní chlap,dám ti pár námětů k přemýšlení.K jakým závěrům dojdeš,to už je jen tvůj problém. 1)Nevzpomínám si,že by se ta "nová" KSČM někdy omluvila obětem,nebo pozůstalým těchto obětí, za zločiny,které páchali ti,kteří jak říkáš,chybně prosazovali ideu komunizmu. 2)Zkus si vzpomenout na jediný stát na světě,kde komunistický režim vede k prosperitě. 3)Zamysli se nad tím,kdo byli zakládající členové KSČ a jejich sympatizanti,kdo měl zájem na násilném prosazování rovnostářství a na likvidaci těch úspěšnějších.Nezapomeň si taky vzpomenout,jakým způsobem probíhalo znárodnění a socializace vesnice. 4) Zkus se zamyslet nad tím,jakým způsobem by asi mohlo probíhat zestátnění majetků dnešním majitelům továren a pozemků,aby znovu nedošlo k nespravedlnostem.A na závěr ještě jeden námět k zamyšlení: Nepřipadá ti zvláštní to,že majetky,které byly před pár desetiletími výslovně ukradeny jejich vlastníkům průkopníky komunizmu, si po revoluci pod rukou zprivatizovali především právě jejich synové a vnuci,tj. funkcionáři té tvé nové,"očištěné" strany? Já to totiž vidím tak,že v těchto případech byly doslova a do písmene ukradeny podruhé!Pokud ti tento příspěvek pomůže otevřít oči a pochopit,že jsi jen dalším napáleným a že tím k čemu se hlásíš,jen pomáháš bandě bezohledných demagogických lumpů k tomu,aby si nacpali svá nenažraná panděra a své bezedné kapsy,budu mít radost,že jsem si dnes v noci neotloukal svůj ukazováček o klávesnici marně.

Správná a funkční idea. Kdo ji zná?

(Jirka, 18. 8. 2007 0:56)

Je pravda, že mnoho komunistů věřilo v ideu spravedlivé společnosti. Ta idea říká, že po etapě socialismu přijde komunismus jako společenský stav, ve kterém by se lidstvo nacházelo na nejvyšším etickém vrcholu. Poutavým způsobem je tento stav popsán například v románu světoznámého spisovatele Stanislava Lema – K Mrakům Magellanovým. Celosvětově jednotná společnost, která již dosáhla ideálů komunismu, v něm podnikne výpravu do vesmíru.
Problém je v tom, že lidé jsou stále stejní. Od pradávných dob až po dnešek se lidstvem táhnou stále stejné problémy. Nepřetržitý zápas dobra a zla. Krize a konjunktura. Úspěch a porážka. Víra a beznaděj. Během mnoha tisíc let měli lidé nesčíselněkrát šanci to změnit, ale nikdy to neudělali. Čím více lidé věří tomu, že svět spasí nějaká teorie či idea, kterou vymysleli sami lidé, tím horší jsou důsledky. Lidi spasí jen to, když se přímo doma, na ulici, či kdekoli jinde sami svobodně rozhodnou dodržovat nejvyšší mravní principy - i když to pro ně momentálně nebude výhodné. Žádná jiná cesta neexistuje. A právě z tohoto důvodu nelze odsoudit všechny komunisty jen pro to, že je mezi nimi stejný podíl zlých lidí, jako mezi stoupenci jakéhokoli jiného myšlenkového směru. Zlo není relativní, nemá vnější původ a rodí se z nás samých.

Takže

(DeSuK, 17. 8. 2007 17:51)

Sám jsem ti Kofolo napsal že minulej režim měl chyby.
Chtěl jsem aby se napsalo co má KSČM ve svém programu nezákoného ( zločineckého ). Kvůli tomu jsem ti říkal aby se nepsalo o minulosti ( o KSČ ) což jak jsem již psal mělo své chyby.
Ale také se nesmí odsuzovat Idea. Záleží na těch lidech co vzali moc do svých rukou a jak si ideologii
přetvožily.

Skutečné zlo někdy není vidět

(Jirka, 17. 8. 2007 14:42)

Zdá se, že naprostá většina lidí, kteří komunismu přisuzují monopol na zlo, si zapomínají položit důležitou otázku. Proč vůbec vznikl? Zlo se rodí ze zla a nikdy neexistuje jen samo pro sebe. Komunismus byl stvořen naprostou bezcitností vládnoucích vrstev společnosti v 18., 19., a 20. století. Pokud se podíváme například na historii lidových bouří, uvidíme neuvěřitelné počty obětí, ke kterým došlo jako přímý důsledek bezcitného zacházení s lidmi. A právě z tohoto zoufalství se zrodil komunismus, který se zvrhnul v destruktivní ideologií. Lidé byli po dvou světových válkách zklamáni a znechuceni státem, církví, podnikateli - prostě všemi, kdo onu největší bídu světa způsobili. A tak lidé prostě sáhli po ideologii, která se zdála být novým návodem na řešení problémů světa. Fanatickým démonizováním komunismu démonizujeme také mnoho a mnoho obyčejných lidí, kteří jen toužili po lepším životě. Ale ty, kteří je k této vobě donutili, nevnímáme, nebo je dokonce oslavujeme. Současní „bojovníci“ proti komunismu jen zaníceně mlátí do mrtvé obludy a nevidí nové šelmy kolem sebe.

De SuK

(kofola, 16. 8. 2007 21:17)

Nevím,kolik je ti let a co všechno pamatuješ.Jedno je však jisté a musíš to vědět i ty,stejně jako každý gramotný člověk.Komunistická idea byla postavena na diktatuře a nic na tom nemění ani fakt,že se jednalo o tzv. diktaturu proletariátu.V dobách prosazování tohoto zřízení byla krutě potlačována lidská práva ve všech podobách,jaké si jen dokážeš představit.A to nejen u nás.Člověk,který si dovolil mít jiný názor než komunistická garnitura přikazovala byl vězněn,popraven,nebo mu aspoň bylo upřeno právo na vzdělání.Tento zrůdný režim si v počtu svých obětí nezadal s fašismem a v mnohém ho i předčil.Říkáš - nemluvme o minulosti? To by se ti líbilo,že? Minulost je neoddělitelnou součástí přítomnosti i budoucnosti. Podle tvé představy o vymazání minulosti,bychom mohli založit třeba i NSDAP a tvrdit,že se poučila z chyb minulosti,takže je vlastně nevinnou stranou,která má právo na existenci. KSČ má na svých bedrech miliony mrtvých,mučených a pronásledovaných lidí. A to jsou hrozné zločiny! Je to tedy bez pochyb zločinecká organizace a každý její člen je zločinec. Už jsi to pochopil? Už tu svou červenou knížku,která tě řadí k vrahům a inkvizitorům splachuješ do záchodu? Tak to ti chválím!

Ehmm

(DeSuK, 16. 8. 2007 20:11)

Tvrdíte že jsou komuniste zločinci.
Ja jsem člen současné KSČM. Takže pokud stranu osočujete tak mi dokažte že jsme zločinci. Předložte mi tady něco ze stanov, programu co je tam nezákoného.

Teď se nebavme o minulosti.Minulej režim měl chyby. Já netvrdím že ne.

Takže pokud mi neukážete v čem jsme zločinci nemáte právo nás tak nazývat.

komunisti

(ronin, 6. 8. 2007 11:07)

jsou naprosti nepoučitelní, ani na vteřinu nepřipustí, že by se někdy dělo něco špatného, naopak! Všechno bylo krásné a dobré a kdo tomu nevěří je hajzl, dacan , kripl( přesně podle článku, zničit)
A proto je zcela jasné, že stakovým póvlem není možná debata,komouši jste zločinci!Táhněte!

Mára má bohužel veliký kus pravdy

(Mirek, 5. 8. 2007 22:05)

Z většiny z vás v minulé době, by byli /dle stylu vyjadřování/, velice dobří pionýři, svazáci, či okresní funkcionáři KSČ.

pro Jindřicha a Pikola

(swinx, 5. 8. 2007 18:32)

Sry hoši, admin už mi dávno bloknul IP =o)
Klidně mi nadávejte, myslete si co chcete, můj názor nezměníte ;o)

Swinxi

(Pikola, 5. 8. 2007 17:11)

nesmysl tu nebyl do té doby, dokud jsi nenapsal svůj příspěvek. Jdi si laskavě napohlavkovat a nedělej žábu na prameni.

swinxi

(Jindřich, 5. 8. 2007 17:00)

nechutný a beze smyslu jsi tady ty, a být adminem, dávno bych tě bloknul, a ne s tebou vybavoval, hulváte sprostý!
Článek je zcela pravdivý, a já ještě neměl dost času, ale zatím jsem přečetl asi tak 20% článků z tohoto webu a zatím musím říct, že je to jedinečný web, opravdu na straně pravdy!
A to, že tu kvičí zhnuseně jak extremní pravičáci tak i levičáčtí zmetci značí, že to děláte dobře! Jen tak pokračujte, je to potřeba. J.K.

ok,..

(swinx, 5. 8. 2007 16:48)

názor jsem už vyjádřil... a klidně Ti ho připomenu:
"Celý tenhle web je nechutný a píšou sem jenom nesmysly!!"
Prosím, tady je.

swinx.

(Atllanka - admin, 5. 8. 2007 13:09)

tady jsi u článku o komunismu, nevšiml sis? Nemáš - li co k tomu říct, tak se tu nevyjadřuj, a nežaluj!